Công tắc cảm ứng Rada

Công tắc cảm ứng rada sử dụng công nghệ sóng rada phát hiện chuyển động. (Không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường). Cảm ứng siêu nhạy, tầm bao phủ rộng 360X360 không có góc chết. Đặc biệt xuyên qua vách thạch cao, kính, gỗ mỏng. Đáp ứng được mọi yêu cầu.